Οικονομία

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στην λειτουργία του δημόσιου τομέα

Sponsored Content

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύσουν μεγάλο όγκο δεδομένων και να παρέχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και γρήγορες αποφάσεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες. Επίσης, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το κόστος και να αποδεσμεύσουν ανθρώπινους πόρους, επιτυγχάνοντας την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών.

Πληροφοριακά συστήματα που αξιοποιούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παρέχουν στους πολίτες εξατομικευμένες υπηρεσίες και καλύτερη επικοινωνία, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερη ικανοποίηση των πολιτών και αύξηση της εμπιστοσύνης στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμα να βοηθήσει τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να παρακολουθούν και να αναλύουν δεδομένα που σχετίζονται με την απόδοση, τα οικονομικά και τη συμμόρφωσή τους, συμβάλλοντας σε αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στις λειτουργίες τους.

Οι τομείς όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι:

• Υγειονομική περίθαλψη: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ασθενειών, στην ανακάλυψη φαρμάκων, στην παρακολούθηση ασθενών και στην εξατομικευμένη θεραπεία. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την κατανομή των πόρων και να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

• Μεταφορές: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση της κυκλοφορίας, να βελτιστοποιήσει τις διαδρομές, να μειώσει τη συμφόρηση, να βελτιώσει τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών καθώς και να ενισχύσει την ασφάλεια και να μειώσει τα ατυχήματα.
• Δημόσια ασφάλεια: Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη και την πρόληψη του εγκλήματος, στη βελτίωση της απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας.
• Κοινωνικές υπηρεσίες: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπως η πρόνοια, η στέγαση και η βοήθεια για την απασχόληση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό ευάλωτων πληθυσμών και στην παροχή στοχευμένων παρεμβάσεων.

Παράδειγμα ενός τέτοιου έργου είναι αυτό που πρόσφατα η εταιρεία πληροφορικής QUALITY & RELIABILITY A.E. (Q&R) ανέλαβε σε Ένωση Εταιρειών με την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), (συνολικού προϋπολογισμού 3.911.290,32 € πλέον ΦΠΑ) με αντικείμενο τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών παγκοσμίως με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς για την διεκπεραίωση αιτημάτων δεν θα απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία των πολιτών. Το έργο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως: υπηρεσίες εικονικής υποβοήθησης (virtual assistant), αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης.

Δημοφιλέστερα

To Top