Οικονομία

Ακίνητα: Επτά αλλαγές στην αγορά το 2024 – Τι θα ισχύει με τα Airbnb, οι νέες ρυθμίσεις

Σειρά αλλαγών στο τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης των ιδιοκτητών ακινήτων, έρχονται από την αρχή του 2024, με τις περισσότερες εκ των οποίων να εστιάζονται στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που έρχονται να διαφοροποιήσουν τον χάρτη στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Έτσι λοιπόν όσοι εκμεταλλεύονται πάνω από δύο ακίνητα, θα αντιμετωπίζονται από την Εφορία ως επιχειρηματίες, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένο οδικό χάρτη, με έναρξη δραστηριότητας και άνοιγμα βιβλίων.

Μία σημαντική τομή – αλλαγή, που ναι μεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, αλλά όχι πλήρως, εξαιτίας της αποχής στην οποία βρίσκονται οι συμβολαιογράφοι, αλλά και της δυνατότητας συνέχισης της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτου με μετρητά, εφόσον έχει υπογραφεί προσύμφωνο και έχει δοθεί προκαταβολή, είναι κατάργηση εξόφλησης μερικής ή εν συνόλω του τιμήματος απόκτησης ακινήτου.

Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις που διέπουν το πλαίσιο των αλλαγών. Η μία είναι να κάνει πιο εύκολη για τον φορολογούμενο την διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης ακινήτου, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και τον όγκο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Η άλλη έχει να κάνει με την ανάγκη για φορολογική δικαιοσύνη. Ειδικά στην βραχυχρόνια μίσθωση επιχειρείται μία τομή σχετικά με την εξομοίωση των εν λόγω ακινήτων με τα ξενοδοχειακά ακίνητα, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό.

ΟΙ 7 αλλαγές – Πώς θα γίνονται οι μεταβιβάσεις

Ας δούμε ενδεικτικά τις κυριότερες αλλαγές που έρχονται από το νέο έτος, τυπικά και ουσιαστικά.

Συγκεκριμένα:

1. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται πλέον υποχρεωτικά με την χρήση τραπεζικών εργαλείων. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του. Το μέτρο ισχύει ήδη, ωστόσο επειδή δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν υπογράψει προσύμφωνο και έχουν δώσει προκαταβολή σε μετρητά να συνεχίσουν την όλη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης μεταβίβασης, η ρύθμιση θα ισχύσει πλήρως μέσα στο 2024 και θα αφορά τις όποιες κινήσεις γίνονται από μηδενική βάση.

2. Με βάση την νέα νομοθεσία δίνονται κίνητρα με μεγαλύτερη μείωση φόρου για ανακαίνιση ακινήτων. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

Δημοφιλέστερα

To Top