Οικονομία

Πρώτη έγκριση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ – Τα βασικά σημεία για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας

Σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, του Συμφώνου Σταθερότητας, κατέληξαν το Σαββάτο (10/2), οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλίσει υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Ύστερα από εβδομάδες συνεχών διαβουλεύσεων οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και εκείνοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν στον προσδιορισμό ετήσιων στόχων μείωσης του δημόσιου χρέους και περιορισμού των δημόσιων δαπανών, κατ’ απαίτηση της Γερμανίας. Ο συμβιβασμός δίνει στα υπουργεία Οικονομικών των 27 κρατών μελών περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για δημόσιες επενδύσεις επιτρέποντας στις χώρες να μειώνουν το υπερβολικό τους χρέος σε πιο αργούς ρυθμούς και σε μια περίοδο που θα κυμαίνεται από τέσσερα έως επτά χρόνια.

Δεδομένων των στενών χρονικών περιθωρίων, το ΕΚ και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία μετά από 16 ώρες διαπραγματεύσεων. Το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο πριν τη λήξη της νομοθετικής περιόδου τον Απρίλη του 2024.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες φέτος για τους προϋπολογισμούς τους για το 2025.

«Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ισορροπημένα και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, θα ενισχύσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Χαίρομαι που βρήκαμε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει τώρα την ταχεία εφαρμογή», αναφέρει η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κύρια στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας:

Το Συμβούλιο (κράτη-μέλη) και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να διατηρήσουν τον γενικό στόχο της μεταρρύθμισης για μείωση των δεικτών χρέους και των ελλειμμάτων με σταδιακό, ρεαλιστικό, διατηρήσιμο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, οι αμυντικές επενδύσεις και η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Δημοφιλέστερα

To Top