Ελλάδα

Πιερρακάκης στη Βουλή: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο η αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο

Κατά τη χθεσινή του ομιλία (6/12/23) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τη συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς, που συνδέουν τις αδελφές χώρες, όπως και την κοινή γλώσσα. Επιπλέον, έκανε λόγο για το μεγάλο αριθμό φοιτητών – 18.000 συνολικά – τόσο Ελλήνων, όσο και Κυπρίων, που φοιτούν στα πανεπιστήμια, οι πρώτοι της Κύπρου, οι δεύτεροι της Ελλάδας.

Η ανάγκη για ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι επιτακτική. Μέσα από την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκατέρωθεν, η αναγνώριση αυτή διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό ενώ ταυτόχρονα ευνοούνται οι περαιτέρω συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας, ορίζεται πως η αναγνώριση των τίτλων των Ελλήνων φοιτητών της Κύπρου θα γίνεται εντός 90 ημερών, ενώ αντίστοιχα, των Κυπρίων φοιτητών στην Ελλάδα εντός 60 ημερών. Επιπροσθέτως, έχει δρομολογηθεί η υπογραφή Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου στον τομέα της Παιδείας στη Λευκωσία, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές, ο κ.Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να τονίσει πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση το γεγονός ότι στην Κύπρο, η παιδεία λειτουργεί ως όχημα κοινής πορείας των πολιτικών κομμάτων, ανεξαρτήτως αντιπαραθέσεων.

Ομιλία του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισέρχεται για επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων και η τροποποίηση του παραρτήματος 1 της συμφωνίας αυτής.

Είναι μια συμφωνία πολύ απλή στη φιλοσοφία και στις διαδικασίες της και βασίζεται σε 2 γεγονότα και μια αναγκαιότητα. Γεγονός 1, αδελφικοί δεσμοί Ελλάδος με Κύπρο και κοινή μας γλώσσα. Γεγονός 2 ότι στα πανεπιστήμια της μιας χώρας σπουδάζει μεγάλος αριθμός φοιτητών της άλλης χώρας. Στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 4000 Κύπριοι αυτή τη στιγμή. Αν δούμε τους αριθμούς για τους Έλληνες στην Κύπρο, ο συνολικός αριθμός είναι 18.000, με φυσική παρουσία είναι περίπου οι μισοί, οι υπόλοιποι σπουδάζουν από απόσταση. Από αυτά τα 2 γεγονότα προκύπτει η εξής αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα είναι οι φοιτητές αυτοί να μην ταλαιπωρούνται, όταν επιστρέφουν στις χώρες τους κατά τη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών που απέκτησαν.

Αυτά τα γεγονότα αποτυπώνει και σε αυτή την αναγκαιότητα ανταποκρίνεται η συμφωνία που έρχεται ενώπιόν σας. Με πολύ απλά λόγια, Ελλάδα και Κύπρος συμφωνούν σε μια γρήγορη και απλή διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών δικαιωμάτων, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα πανεπιστήμια τους.

Η συμφωνία αφορά τα πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, όπως αυτά αναφέρονται στο τροποποιημένο παράρτημα 1, αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν αυτά τα ιδρύματα, πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και διδακτορικά 6 ως 8, δηλαδή επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων. Τι προβλέπει η νέα διαδικασία; Θα αναγνωρίζονται μέσα σε 60 μέρες από τον ΔΟΑΤΑΠ οι τίτλοι σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων και μέσα σε 90 μέρες από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων οι τίτλοι σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Οι προθεσμίες αυτές ξεκινούν για τους φορείς αναγνώρισης από την ημέρα κατάθεσης πλήρους φακέλου από πλευράς του ενδιαφερομένου. Επίσης, προβλέπεται προθεσμία για τους φορείς να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία, καθώς και υποχρέωσή τους να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν απορριπτικές αποφάσεις. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, πάλι μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, που λέγεται αίτηση θεραπείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως θα διαπιστώσετε και από το κείμενο της συμφωνίας, με τα παραπάνω συνοψίζονται όλα τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας και απλώς να σημειωθεί ότι το περιεχόμενό της είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση και με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC – European Network of Information Centers in the European Region και NARIC – National Academic Recognition Information Centers in the European Union.

Φρονώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα διευκολύνει σημαντικά τα παιδιά μας που σπουδάζουν στην Κύπρο, θα απαλλάξει τον ΔΟΑΤΑΠ από περιττή γραφειοκρατία, επιτρέποντας μας να κατανείμουμε το χρόνο, τους ανθρώπινους πόρους και τους υλικούς πόρους του οργανισμού σε πιο απαιτητικές διαδικασίες και θα αποτελέσει ακόμη μία επικύρωση της στενής συνεργασίας των 2 χωρών και βέβαια θα επιτρέψει και την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών ανάμεσα στις 2 χώρες και στα ιδρύματα τους.

Δημοφιλέστερα

To Top