Οικονομία

Χρέη Δημοσίου: Πληγή για τη ρευστότητα στην αγορά τα κρατικά «φέσια» €2,3 δισ. προς τους ιδιώτες

Πληγή για τη ρευστότητα στην αγορά αποτελούν κρατικά «φέσια» €2,3 δισ. προς τους ιδιώτες. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσιου δηλαδή οι όφειλες νοσοκομείων ΟΤΑ και δημοσίων φορέων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα πάρα τις τις κυβερνητικές δράσεις και τις συστάσεις από την Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει ότι τα φέσια του Δημοσίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε ετήσια βάση το 0,2% του ΑΕΠ ή σε απόλυτα ποσά τα 350 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω της υγειονομικής κρίσης έχει δοθεί πίστωση χρόνου για την επίτευξη του στόχου.

Παρά τη δέσμευση της χώρας μας, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, για πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί!

Αντιθέτως, το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου – εξαιρουμένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων ανήλθε σ σε 2,376 δισ. ευρώ και μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 590 εκατ. ευρώ και τις οφειλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης φθάνουν τα 3,065 δισ. ευρώ.

Η αύξηση προήλθε από τη συσσώρευση επιπλέον ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να παρατηρείται στις οφειλές των νοσοκομείων.

Ειδικότερα η ακτινογραφία με τα φέσια έχει ως εξής:

– Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα νοσοκομεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές να φθάνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 1,374 δισ. ευρώ από 907 εκατ. ευρώ που ήταν το «στοκ» των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2022. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένο κονδύλι 400 εκατ. ευρώ το 2024 για την Υγεία για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στα νοσοκομεία.
– Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 545 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο από 505 εκατ. ευρώ που είχαν συσσωρευτεί τον Δεκέμβριο.

– Στους ΟΤΑ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους έφθασαν τον Σεπτέμβριο στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ από 93 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2022 και 82 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021.
– Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Νομικών Προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 207 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπής έχει κάνει σειρά συστάσεων προς την Ελλάδα για την άμεση πληρωμή των χρεών που οφείλει το δημόσιο σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η Επιτροπή ζητά επιτάχυνση της εξόφλησης το αργότερο εντός 60 ημερών αλλά και κατάργηση των αστερίσκων για τα νοσοκομεία που αποπληρώνονται μέχρι κεραίας μόνο όταν οι ιδιώτες προμηθευτές τους παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Δημοφιλέστερα

To Top