Ελλάδα

Πάρκο Ριζάρη: Διασώζονται προσωρινά τα 230 δέντρα με απόφαση του ΣτΕ

Διασώζονται, προσωρινά τουλάχιστον, 230 δέντρα και οι υπόλοιπη βλάστηση στο Πάρκο Ριζάρη, με απόφαση του ΣτΕ, ενώ δεν αποκλείουν οι σύμβουλοι Επικρατείας η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ) που θα συναχθεί να είναι επ΄ ωφελεία του περιβάλλοντος της έκτασης του πάρκου.

Ειδικότερα, μερικώς δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση του ιδρύματος του Νικολάου Πατέρα και του ίδιου του επιχειρηματία που ζητούσε τη μετακίνηση του εργοταξίου για την κατασκευή του σταθμού «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό (Άλσος – Βείκου – Γουδή), ουσιαστικά πιο κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη.

Το ίδρυμα του Νικολάου Πατέρα έχει προσφύγει τον Μάιο του 2022 στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί, μεταξύ των άλλων:

1) η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αδειοδότηση τμήματος της Γραμμής 4 του Μετρό κατά το σκέλος που αφορά τον σταθμό του Ευαγγελισμού στο Πάρκο Ριζάρη,

2) η παράλειψη έκδοσης απόφασης για την έγκριση ΤΕΠΕΜ, όπως προβλέπεται από το νόμο 4014/2011,

3) την απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του υπουργείου Υποδομών, της εταιρείας Αττικό Μετρό και της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας,

4) την άδεια του Δήμου Αθηναίων με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση του πάρκου για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός και την παράλειψή του να εκδώσει άδεια κατάληψης.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2274/2023 απόφασή του δέχθηκε μερικώς την αίτηση ακύρωσης του εν λόγω ιδρύματος καθώς δεν έχει εγκριθεί η ΤΕΠΕΜ και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση και έγκριση της εν λόγω μελέτης. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η κατάρτιση της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική και όχι απλώς δυνητική.

Ειδικότερα, η απόφαση του ΣτΕ υπογραμμίζει:

«Η διοίκηση μη νομίμως απέσχε από την έγκριση τεχνικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, για την κατάρτιση της οποίας από τον μελετητή πρέπει η ίδια να μεριμνήσει και η οποία θα έχει υποχρεωτικώς ως αντικείμενο την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής του σταθμού Ευαγγελισμός στο πάρκο Ριζάρη.

Η μελέτη αυτή, πριν από την έγκριση της οποίας πρέπει να εκφραστούν και συνεκτιμηθούν οι απόψεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, όπως προβλέπει ευθέως η δασική νομοθεσία και επιτάσσουν οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι, μπορεί να τροποποιήσει ακόμη, επ΄ ωφελεία του περιβάλλοντος, τον αρχικό σχεδιασμό του έργου στο πάρκο Ριζάρη, χωρίς ωστόσο η τροποποίηση αυτή να καθίσταται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η νομιμότητα της σχετικής εγκριτικής του αρχικού σχεδιασμού της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εκπροθέσμως προσβαλλομένης, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της παρούσης δίκης».

Και καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας: «Κατόπιν αυτών, πρέπει κατά μερική αποδοχή της αίτησης ακύρωσης να ακυρωθεί η παράλειψη έγκρισης ΤΕΠΕΜ και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση, προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση και έγκρισή της».

Δημοφιλέστερα

To Top