Ελλάδα

Αποχή των συμβολαιογράφων – Με «έμφραγμα» απειλούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην πρωτεύουσα

Σε… χάος έχει οδηγηθεί η υπόθεση της αποχής των συμβολαιογράφων, με δεδομένη τη διαφορετική στάση που διατηρούν οι διαφορετικοί σύλλογοι ανά τη χώρα και απειλώντας με «έμφραγμα» τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην πρωτεύουσα. Με τα χρονικά περιθώρια για το ντεμπούτο του ψηφιακού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτων (1η Ιανουαρίου) να στενεύουν, τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου συνεχίζουν την αποχή ως την 8η Ιανουαρίου -οπότε και έπεται νέα συνεδρίασή τους- ενώ οι συνδικαλιστές συμβολαιογράφοι άλλων περιοχών της χώρας (για παράδειγμα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, περιοχών της Κρήτης) εργάζονται κανονικά.

Έχει προηγηθεί ένα θρίλερ διαβουλεύσεων, καθώς εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων των συμβολαιογράφων, κατέθεσαν τα αιτήματά τους στις ηγεσίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά το τέλος της διαπραγμάτευσης, τα δύο Υπουργεία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία έκαναν γνωστή την επιτυχία των διαπραγματεύσεων και, προς επιβεβαίωση τούτου, η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας εξέδωσε δελτίο Τύπου, με το οποίο ανακοίνωνε την εισήγησή της για λήξη της αποχής. Στη γενική συνέλευση που ακολούθησε, ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Ακολούθησε επίσκεψη του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Κυρανάκη στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, όπου επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι θα… τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Και πάλι, όμως, στις 12 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε συνέχιση της αποχής επ’ αόριστον, με σύγκληση νέας ΓΣ για να εκτιμηθούν τα νέα δεδομένα στις 8 Ιανουαρίου 2024.

Ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά, σε ολόκληρη τη χώρα η αποχή έχει λήξει και πως συνεχίζεται στον συγκεκριμένο συμβολαιογραφικό σύλλογο για ενδοσωματειακούς λόγους, απειλώντας με «έμφραγμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων και νέα ταλαιπωρία των πολιτών. Κι αυτό γιατί παρατείνεται η αποχή στην Αττική που αφορά κυρίως τη σύναψη συμβολαίων με τα οποία μεταβιβάζονται ακίνητα είτε πρόκειται για γονικές παροχές, αγοραπωλησίες, κ.α., τη διενέργεια πλειστηριασμών. Της αποχής, αυτή τη φορά εξαιρούνται μεταξύ άλλων η σύνταξη προσυμφώνων συμβολαίων ασχέτως καταβολής ή όχι αρραβώνα, οι πράξεις συστάσεως ή τροποποίησης διηρημένης ιδιοκτησίας καθ’ό μέτρο δεν έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (αναλογική αξία), πράξεων αποδοχής κληρονομίας, διαθηκών, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων.

Τι λένε οι συμβολαιογράφοι

Σε ανακοίνωσή τους, οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας, αναφέρουν για τους λόγους συνέχισης της αποχής ως τις 8 Ιανουαρίου (τουλάχιστον) ότι «η ασυμφωνία μεταξύ της προκήρυξης του διαγωνισμού για τον “Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων” και των συμφωνηθέντων μεταξύ Πολιτείας και συμβολαιογράφων, καθώς και η απόλυτα εύλογη ανασφάλεια ως προς τη νομικά εφικτή δυνατότητα συμβασιοποίησης και εκτέλεσης του άνω έργου με περιεχόμενο διαφορετικό προς την προκήρυξη αυτού, θέμα που αποτέλεσε το βασικό λόγο λήψης της απόφασης περί συνέχισης της αποχής. Βασικά αιτήματα, μεταξύ άλλων, είναι:

1) Η εκ μέρους της Πολιτείας επίσημη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο – μειοδότη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης” της εξαίρεσης/απαλοιφής του υποέργου “Ψηφιακό συμβόλαιο“, και σχετική γνωστοποίηση επίσημα στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων,

2) Η δυνατότητα επ’ αόριστον υποβολής συμβολαίων και συνοδευτικών εγγράφων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο από τον Συμβολαιογράφο όσο και από τον πολίτη, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά με απλή διαβίβαση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων συμβολαίων και περιλήψεων και σκαναρισμένων λοιπών δικαιολογητικών.

3) Η παύση των αντιφατικών δημόσιων τοποθετήσεων εκ μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων, σχετικά με το συμβόλαιο και τον συμβολαιογράφο που θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη συμφωνίας στη βάση του “έγχαρτου” συμβολαίου.

Ειδικότερα για το “ψηφιακό συμβόλαιο” τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. αναγνωρίζουν τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τόσο με το από 17/11/2023 κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και την αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας του “εγχάρτου” και συντασσόμενου ενώπιον Συμβολαιογράφου πρωτοτύπου συμβολαίου ως μοναδικού τρόπου σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων, εγγυώμενου την ασφάλεια των συναλλαγών κατά τρόπο που συνάδει προς το δικαιικό μας σύστημα όσο και με και την, προς επίρρωση των άνω συμφωνηθέντων, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρανάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση αυτού της 4/12/2023 και τις δεσμεύσεις του σ’ αυτό περί μη υλοποίησης του σκέλους εκείνου, του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων”, που αφορά στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Ωστόσο, καίτοι υπήρξε αίτημα της προηγούμενης απόφασής μας η ανάκληση της από 7/11/2023 προκήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων” άλλως η τροποποίηση της προκήρυξης με απαλοιφή από αυτήν του τμήματος εκείνου που αναφέρεται στο “ψηφιακό συμβόλαιο”, ο διαγωνισμός έχει ήδη περατωθεί, χωρίς τροποποίηση ή απαλοιφή του κρίσιμου σκέλους του που αφορούσε στο ψηφιακό συμβόλαιο.

Υπηρετούμε με αίσθημα ευθύνης τον ρόλο του λειτουργού της προληπτικής Δικαιοσύνης και του εγγυητή της ασφάλειας των συναλλαγών που διαχρονικά μας έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και την Πολιτεία και διαβεβαιώνουμε ότι, η αποχή από τα καθήκοντά μας, κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου, που παραδοσιακά φέρει το μεγαλύτερο φόρτο και έσοδα για τους συμβολαιογράφους, δεν είναι χωρίς κόστος για κανέναν μας, πλην όμως κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση του λειτουργήματός μας, της ασφάλειας των συναλλαγών και των συναλλασσομένων πολιτών».

Δημοφιλέστερα

To Top