Οικονομία

Ακίνητα: «Φέσια» ενοικιαστών στην ΕΥΔΑΠ βαραίνουν τους ιδιοκτήτες

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στους λογαριασμούς ρεύματος, όπου «το συμβόλαιο είναι… συμβόλαιο» και βαραίνει τον ενοικιαστή, στο νερό ο τελικός υπεύθυνος για τα ανεξόφλητα χρέη στην ΕΥΔΑΠ είναι ο ιδιοκτήτης και όχι ο ενοικιαστής. Και τα χρέη αυτά φουσκώνουν και δεν παραγράφονται στην 5ετια!

Με παρέμβαση προς στην διοίκηση της ΕΥΔΑΠ η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να αλλάξει αυτό το καθεστώς και οι ενοικιαστές να είναι υπεύθυνοι για τα συμβόλαια τους ενως τα χρέη πρέπει να παραγράφονται στην πενταετία.

Κανονικά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ενός ακινήτου είναι συνυπόχρεοι απέναντι στην ΕΥΔΑΠ. Τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι εν τέλει ο ιδιοκτήτης. Ετσι, πρέπει να ελέγχεται συχνά η πληρωμή των λογαριασμών αυτών, όπως και των κοινοχρήστων!

Σε επιστολή προς την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρεται στην χρέωση αστρονομικών ποσών σε βάρος των ανυποψίαστων εκμισθωτών
κάτι που «θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι συμβάσεις παροχής ύδατος συνάπτονται με τους ενοικιαστές των ακινήτων. Ετσι, υπεύθυνοι για την πληρωμή του καταναλισκομένου ύδατος και των συνεισπραττομένων τελών θα είναι οι καταναλωτές του και όχι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως ακριβώς ισχύει τόσο πανελλαδικά στις συμβάσεις παροχής ρεύματος της ΔΕΗ και όλων των άλλων παρόχων, όσο και στην ΕΥΑΘ της Θεσσαλονίκης».

Η ΕΥΔΑΠ από την πλευρά της τονίζει πως δεν είναι τακτοποιημένοι όλοι οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ και το σχετικό μητρώο της εταιρίας είναι ελλιπές». Οι ιδιοκτήτες όμως απαντούν πως «η εν λόγω δικαιολογία δεν ευσταθεί γιατί το ζητούμενο εν προκειμένω δεν είναι η ταυτοποίηση των ιδιοκτητών, αλλά η ταυτοποίηση των χρηστών-καταναλωτών του νερού.

Πάντως το πρόβλημα αυτό έχει επιταθεί τα τελευταία χρόνια από μερίδα ενοικιαστών που είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους,  συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης των λογαριασμών υδροληψίας, ενώ, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΥΔΑΠ καθυστερεί να αφαιρέσει τους μετρητές παρά τη μακρόχρονη καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών από τους ενοικιαστές των ακινήτων και δεν ειδοποιεί εγκαίρως τους ιδιοκτήτες για τη συσσώρευση σοβαρών οφειλών σε βάρος τους. Εξάλλου η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να καθοριστεί ρητά η πενταετία ως χρόνος παραγραφής των αξιώσεων της ΕΥΔΑΠ κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, και ιδιαίτερα των καθολικών διαδόχων τους.

Δημοφιλέστερα

To Top