Ελλάδα

Υπουργείο Πολιτισμού: 45% ελληνική μουσική σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ΜΜΜ, λιμάνια, αεροδρόμια, καζίνο

Την μετάδοση κατά τουλάχιστον 45% ελληνικής μουσικής σε κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, των εμπορικών κέντρων, των καζίνο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής
επιβατών αερολιμένων και λιμένων προτείνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που έχει τεθεί σε διαβούλευση εδώ και μερικά 24ωρα.

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συνθετών Στιχουργών ερμηνευτών-τραγουδιστών και εκτελεστών-μουσικών ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ να χαιρετίζουν την επίμαχη διάταξη.

Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο δίνεται μπόνους αύξησης 5% του επιτρεπόμενου ανώτατου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφόσον αυξήσουν τα ποσοστά μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Δείτε όλο το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση

Η διάταξη του υπουργείου Πολιτισμού στα άρθρα 8, 9, 10 και 11του νομοσχεδίου για τη μουσική σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 8

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Τα ξενοδοχεία και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 υποβάλλουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 9

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

Δημοφιλέστερα

To Top