Ελλάδα

Δημοτικό: Χωρίς νομοθετική ρύθμιση τα Κέντρα Μελέτης – Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ανεξέλεγκτη παραμένει η λειτουργία των Κέντρων Μελέτης για παιδιά Δημοτικού. «Φυτρώνουν» σε κάθε γειτονιά: στο πατάρι, στην ταράτσα ή στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Μοιράζουν «υποσχέσεις» εκπαίδευσης χωρίς να υπόκεινται σε κανόνες: χωρίς αδειοδότηση, χωρίς προδιαγραφές υγιεινής ή ασφάλειας, με διδάσκοντες χωρίς εκπαιδευτικές «περγαμηνές», οι οποίοι υπο-αμείβονται. Συχνά, μάλιστα, με μη πιστοποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς των παιδιών. Πρόκειται για ένα πεδίο, που παραμένοντας ουσιαστικά αρρύθμιστο, εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ένα Κέντρο Μελέτης – μοναδική προϋπόθεση, η έναρξη επιτηδεύματος στη εφορία.

Μαθητές Δημοτικού, κατά κανόνα, το κοινό, στο οποίο απευθύνονται τα Κέντρα Μελέτης με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες να θεωρούνται από πολλούς «μειωμένων απαιτήσεων» αφού δεν χρειάζεται να διδαχθούν «Πυρηνική Φυσική». Αυτό σημαίνει πρακτικά, πως συνήθως απασχολούνται άτομα, που διαθέτουν μεν μία στοιχειώδη εξοικείωση με τη βοήθεια στα μαθήματα της επόμενης ημέρας αλλά όχι κάποια πιστοποίηση για το «διδάσκειν».

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συνήθως υπο-αμείβονται: εισπράττουν το διοικητικό ωρομίσθιο, δηλαδή περίπου 4 ευρώ, όταν το κατώτατο ωρομίσθιο για τους καθηγητές είναι 8 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, τα παιδιά είναι ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένα σε κινδύνους. Ακόμη πιο ευάλωτα καθίστανται, όταν το Κέντρο Μελέτης τους παρέχει και υπηρεσίες μεταφοράς, χωρίς πάντα να διασφαλίζεται ούτε η πιστοποίηση των οδηγών, ούτε η ασφάλεια των οχημάτων. Την ίδια στιγμή, την ύπαρξη των Κέντρων Μελέτης φαίνεται πως τροφοδοτεί το υφιστάμενο μεν, ανεπαρκές δε πλαίσιο, που προβλέπει τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, την ενισχυτική διδασκαλία, τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη. Το «μαγαζάκι» μελέτης στη γωνία, εξακολουθεί να είναι η «εύκολη λύση» για αρκετούς γονείς…

Εκτός νόμου οι δομές μελέτης για το Δημοτικό – Αναγκαία η ρύθμιση, δηλώνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος

Τα Κέντρα Μελέτης ή Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για μαθητές Δημοτικού είτε λειτουργούν αυτόνομα με δικές τους εγκαταστάσεις, είτε στεγάζονται σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχουν και ορισμένοι παιδότοποι. Συχνά μάλιστα, αρκετά Κέντρα Μελέτης διοργανώνουν εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά τα σαββατοκύριακα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, «μέχρι στιγμής οι δομές αυτές είναι εκτός νόμου. Δεν έχουν οριστεί από την πολιτεία, ούτε το θεσμικό πλαίσιο, ούτε οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν σε ό, τι αφορά τους όρους ασφαλείας, τις κτηριολογικές προδιαγραφές και τους υγειονομικούς όρους, κάτι που προβλέπεται με σαφήνεια για τα Ιδιωτικά Σχολεία, τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, κλπ.. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαφημίζεται η ‘δωρεάν μεταφορά’ μαθητών από τα σχολεία των μαθητών στους συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να είναι πιστοποιημένοι οι οδηγοί και χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα οχήματα, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτηματικά για την ασφάλεια των παιδιών. Επιπλέον, τους καλοκαιρινούς μήνες διοργανώνουν summer camps, όπου χιλιάδες μικρά παιδιά επιδίδονται σε δραστηριότητες με αυξημένο βαθμό κινδύνου, με ανέλεγκτες υποδομές και προσωπικό, που συχνά δεν έχει καμιά πιστοποίηση».

Η Ομοσπονδία δεν παραλείπει να υπογραμμίζει πως «οι αδήλωτοι αυτοί ”εκπαιδευτικοί” φορείς αποτελούν εστία τεράστιας φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής έχοντας συγκροτήσει έναν ισχυρό θύλακα παραοικονομίας». Η άμεση νομοθέτηση πλαισίου για τα Κέντρα Μελέτης, ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή, κρίνεται αναγκαία από την ΟΙΕΛΕ.

Η νομοθεσία που… δεν υπάρχει

Η νομοθεσία περί Φροντιστηρίων δεν προβλέπει λειτουργία Φροντιστηρίων (Κέντρων Μελέτης) για μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
Συγκεκριμένα, δεν ορίζεται οποιαδήποτε έννοια ή λειτουργία Κέντρων Μελέτης, ούτε υπάρχει σχετική πρόβλεψη αρμοδιότητας ή διαδικασίας χορήγησης άδειας κέντρων μελέτης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4442/2016/Α΄230, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4849/2021/ΦEK A΄207, Ν. 4093/2012/ΦΕΚ Α΄222, όπως ισχύει, Α.Ν. 2545/1940/ΦΕΚ Α΄ 287, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 682/1977/ΦΕΚ Α΄ 244 και ισχύει). Ειδικότερα, τα Φροντιστήρια Δημοτικής (Πρωτοβάθμιας) Εκπαίδευσης, καταργήθηκαν από το αρ.56 του Ν.682/1977, ορίζοντας ότι : «Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Φροντιστήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, αιρουμένων αυτοδικαίως των χορηγηθεισών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών».

«Τα Κέντρα Μελέτης Δημοτικού δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρ.56 Ν. 682/1977, άρα αποτελούν νόμιμη και επιτρεπόμενη δραστηριότητα, ερειδόµενη στο άρθρο 5 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελεύθερη άσκηση οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας του ατόμου», αρχίζει να λέει ο κ. Γιώργος Χατζητέγας, Φυσικός, Φροντιστής του Ομίλου Πουκαμισάς.

Δημοφιλέστερα

To Top