Οικονομία

«Ανακαινίζω- Νοικιάζω»: Πώς θα «ανοίξουν» 12.500 κλειστά σπίτια

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» το οποίο θα δώσει κίνητρο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια τους. Όσοι υποβάλουν αίτηση και ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση έως 4.000 ευρώ για να ανακαινίσουν μια κλειστή κατοικία επιφάνειας έως 100 τμ, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ενοικιάσουν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Εκτιμάται ότι περίπου 12.500 κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές την τελευταία τριετία θα ανακαινιστούν για να διατεθούν αμέσως μετά στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων η οποία δοκιμάζεται από την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και τα υψηλά ενοίκια.


Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d0g6rg3e4ysp)

Το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 4.000 ευρώ. Οσοι ενταχθούν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση εντός 6 μηνών, να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης καθώς και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού.Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν θα τηρήσουν τους όρους του προγράμματος θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος τα χρήματα της επιδότησης που έλαβαν για την ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Σημαντικά στοιχεία του προγράμματος είναι ότι δεν ισχύει ηλικιακό όριο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώ θα προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 6 μήνες κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ακινήτου προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση. Σε περίπτωση που το ακίνητο δε νοικιαστεί θα επιβληθούν ποινές όπως η επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση.

Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, που είναι πιθανό να δώσει κίνητρο σε κάποιους ιδιοκτήτες να επαναδιαθέσουν τα ακίνητά τους. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δίνει μια διέξοδο στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους στοχεύοντας στην ένταξη κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Στη δράση θα ενταχθούν περίπου 12.500 κενές κατοικίες αρκεί οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες τους να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 40% επί των δαπανών που θα κάνει ο ιδιοκτήτης, για εργασίες και για υλικά, ενώ η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ (περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική εξόφληση των τιμολογίων και η εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον τρία χρόνια .

Δηλαδή οι εργασίες και τα υλικά θα πρέπει να έχουν αγοραστεί όλα με κανονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, για να αποφευχθούν περιστατικά φοροδιαφυγής. Στην περίπτωση που κάποιος να ανακαινίσει το ακίνητό του με μαύρο χρήμα και χωρίς αποδείξεις, δεν θα μπορεί να λάβει την επιδότηση.

Ωστόσο ο Στράτος Παραδιάς πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ιδιοκτητών ακινήτων επισημαίνει ότι το ποσό που διατίθεται είναι μικρό και ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν τα τιμολόγια καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά: «Οι περισσότεροι τεχνίτες θα προσπαθήσουν να πείσουν τον ιδιοκτήτη ότι δε τον συμφέρει να επιβαρυνθεί με το ΦΠΑ και θα κάνουν τη δουλειά με λιγότερα χρήματα, επομένως δε θα καταφέρει να πάρει την επιδότηση.»

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό 50% και άνω.

Οι προϋποθέσεις

Το προς ανακαίνιση ακίνητο:

Δημοφιλέστερα

To Top