Ελλάδα

Με 62 εκατ. ευρώ ενισχύεται η διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ

Με προϋπολογισμό 62 εκατομμυρίων ευρώ, εκδόθηκε πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας προς τα ΑΕΙ για διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών. Η πρόσκληση αφορά στην οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με ξένα πανεπιστήμια.

Με στόχο την ενίσχυση των Ελληνικών Πανεπιστημίων, τα οποία προσβλέπουν στην οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με έγκριτα ξένα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε πρόσκληση για τη «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ», με προϋπολογισμό 62 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιδιώκουν να οργανώσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης και έρευνας υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία επιστημόνων, που θα συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μέσω της σύναψης εκπαιδευτικών συμφωνιών, οι οποίες θα οδηγούν στην παροχή νέων και καινοτόμων κοινών διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναμένεται να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία των Ελληνικών ΑΕΙ, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο, Π.Μ.Σ. όπως αυτά που περιγράφονται ανωτέρω, θα προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα, θα αποτρέπεται η

διαρροή φοιτητών στο εξωτερικό, αναστέλλοντας έτσι το κύμα του brain drain.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η προοπτική επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων στη χώρα μας.

Δικαιούχοι είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΕΛΚΕ) της χώρας.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη δράση «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ»

Τα ΑΕΙ θα πρέπει: 

-Να εκπροσωπούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Το αλλοδαπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να βρίσκεται στις 100 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων και συγκεκριμένα στους εξής οίκους διεθνών κατατάξεων: QS (World University Rankings – Top global universities), THE (Times Higher Education) ή ARWU (Shanghai Ranking)

-Να μην προτείνουν συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ρωσίας, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 σε τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014

Δημοφιλέστερα

To Top