Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Σε τροχιά υλοποίησης το νέο business plan για την «επόμενη μέρα»

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται με συντονισμένα βήματα το νέο business plan του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο ο Διαχειριστής προετοιμάζει το ρόλο του στην «επόμενη μέρα» για την αγορά ενέργειας υπό το φως των σύγχρονων προτεραιοτήτων και απαιτήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύχθηκε διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών επενδυτικού στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κρίσεων, ρίσκου και επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1,45 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ), ποσό που αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την υπογραφή της και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

Δημοφιλέστερα

To Top