Ελλάδα

Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Έρχονται οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ένας νέος θεσμός θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο διάστημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος θα αποτελέσει τον σύνδεσμο του υπουργείου Εσωτερικών με τους φορείς του Δημοσίου για μια σειρά από θέματα που αφορούν στο προσωπικό όπως η αξιολόγηση και η σταδιοδρομία.

Θέση Συμβούλου προβλέπεται σε κάθε υπουργείο, εκτός από τα Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής ‘Αμυνας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα προαιρετικού ορισμού Συμβούλου σε ΟΤΑ, αυτοτελείς υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.

Η θεσμοθέτησή του -το 2022- κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορά στη δυσκολία εφαρμογής πολιτικών, που έχουν οριζόντιο και περισσότερο επιτελικό χαρακτήρα, όπως οι σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό.

«O καινοτόμος θεσμός του Συμβούλου είναι ένα από τα “εργαλεία” οριζόντιου χαρακτήρα, που τίθενται στη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών και των προϊσταμένων για να υποστηριχθεί η προσέγγιση της μεταστροφής στις δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης και της ανάγκης ύπαρξης ενός σταθερού και απόλυτα εξειδικευμένου δικτύου επικοινωνίας, καθοδήγησης και υποστήριξης των ανθρώπων και υπηρεσιών που καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές του υπουργείου Εσωτερικών», τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Ο συγκεκριμένος Σύμβουλος είναι ο εξειδικευμένος σύνδεσμος του υπουργείου Εσωτερικών με τους φορείς του Δημοσίου. Λειτουργεί ως σημείο επαφής για την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως ζητήματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, σχέδια ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων, διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας των υπαλλήλων, καθώς και σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού του κάθε φορέα.

Κεντρική αποστολή του αποτελεί η διασφάλιση ενός πλαισίου αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών, ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις αρμόδιες μονάδες για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Παρακολουθεί επίσης στενά την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον φορέα του, ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών για τυχόν προβλήματα και υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση και άλλες αναφορές για τα πεπραγμένα του φορέα του.

Το όφελος από την καθιέρωση του νέου αυτού θεσμού αναμένεται να είναι διπλό καθώς το αρμόδιο υπουργείο προσδοκά ότι αφενός θα βελτιωθεί η λειτουργία των υπηρεσιών μέσω αναβάθμισης της διοικητικής υποστήριξης, αφετέρου θα ενισχυθεί η απόδοση των υπαλλήλων λόγω καλύτερης πληροφόρησης.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της δημόσιας διοίκησης υψηλών προσόντων, που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία.

Δημοφιλέστερα

To Top