Οικονομία

Όμιλος ΔΕΗ: Στόχος για EBITDA €2,3 δισ. το 2026 και διπλασιασμό στα €3 δισ. το 2030

Με όραμα να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ παρουσιάζει στο Λονδίνο το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2024-2026, που βασίζεται στην υγιή οικονομική ανάπτυξη με αποδοτικές επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος και όχημα την πράσινη μετάβαση, την πελατοκεντρική φιλοσοφία, την τεχνολογία και τις συνεργασίες.

Χτίζοντας πάνω στις σταθερές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και το ασταθές περιβάλλον, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωράει δυναμικά με τον μετασχηματισμό του και βάζει υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια. Μεταξύ 2024 και 2026 η ΔΕΗ στοχεύει σε:

Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026.

Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ οι οποίες θα αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2026 από 43% σήμερα και επενδύσεις σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει 8,9 GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ το 2026.

Συνολικές επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί.

Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται.

Είσοδος σε νέες συναφείς αγορές, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, και περαιτέρω ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.

Έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. 2 χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο, ο Όμιλος στοχεύει τα επόμενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου.

Δημοφιλέστερα

To Top