Οικονομία

Ποια επιδόματα εντάσσονται στην προπληρωμένη κάρτα

Η υλοποίηση του νέου μοντέλου της προπληρωμένης κάρτας για τους δικαιούχους των επιδομάτων, η μελέτη για την αύξηση των επιδομάτων από τους πόρους που θα εξοικονομηθούν από το νέο καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και η ψηφιακή αναβάθμιση του Οργανισμού που θα περιορίσει τη γραφειοκρατία είναι οι τρεις βασικοί στόχοι της διοίκησης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για το 2024. Οι δικαιούχοι επιδομάτων θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε ειδική πλατφόρμα και θα λάβουν την κάρτα από την τράπεζα στην οποία διαθέτουν λογαριασμό. Οπως επισημαίνει ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ Kωνσταντίνος Ατσαλάκης-Γλούμης, η ένταξη των επιδομάτων στο σύστημα προπληρωμένης κάρτας θα γίνει σταδιακά, με στόχο το φθινόπωρο του 2024 το νέο σύστημα να έχει εφαρμοστεί στο σύνολο των υπό ένταξη επιδομάτων (όπως το τακτικό επίδομα ανεργίας, το επίδομα παιδιού και το επίδομα γέννησης). Οπως ξεκαθάρισε ο κ. Ατσαλάκης, από το σύστημα προπληρωμένης κάρτας θα εξαιρεθούν επτά κατηγορίες επιδομάτων, ανάμεσα στις οποίες είναι τα αναπηρικά και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας;

Tο έργο της προπληρωμένης κάρτας, που θεσμοθετήθηκε με το νέο Ασφαλιστικό, βασίζεται στη φιλοσοφία ενός υφιστάμενου συστήματος, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πέντε χρόνια στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) που λαμβάνουν πάνω από 240.000 νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, δινόταν το ήμισυ του επιδόματος μέσω της κάρτας και το υπολειπόμενο ποσό δινόταν στους δικαιούχους στον δηλωθέντα λογαριασμό τους. Η υφιστάμενη μεταρρύθμιση, όμως, τώρα έχει διαφορετική αρχιτεκτονική: η πληρωμή των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάληψη από το ΑΤΜ θα γίνονται από την ίδια κάρτα.

Η μεταρρύθμιση αυτή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης και προβλέπει η πλειονότητα των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να καταβάλλονται, σταδιακά, μέσω προπληρωμένης κάρτας. Ετσι, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 50%, το μισό δηλαδή του επιδόματός τους σε ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές και να κάνουν ανάληψη το υπόλοιπο.

Θέλω να δηλώσω εδώ ξεκάθαρα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία που ανησυχούν ότι τα αναπηρικά επιδόματα δεν θα συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας. Ειδικότερα, εξαιρούνται από την προπληρωμένη κάρτα τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδομα ομογενών προσφύγων, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ως προς τον χρονοπρογραμματισμό, μέχρι το πρώτο τετράμηνο του νέου έτους υπολογίζουμε να έχουμε ανάδοχο για τον διαγωνισμό του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει την όλη μεταρρύθμιση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το φθινόπωρο του 2024 θα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος των προπληρωμένων καρτών για το σύνολο των υπό ένταξη επιδομάτων.

O διοικητής του ΟΠΕΚΑ Kωνσταντίνος Ατσαλάκης-Γλούμης

– Τι είδους κίνητρα θα δοθούν στους δικαιούχους για τη χρήση της κάρτας;

Δημοφιλέστερα

To Top