Οικονομία

Σε επτά κλάδους εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Με τους πολυπληθείς κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου ,να έχουν ενταχθεί πιλοτικά έως το Μάρτιο στο καθεστώς εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ενημερώνει τα λογιστήρια για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας και των αλλαγών στην οργάνωση του χρόνου απασχόλησης κάθε εργαζόμενου.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει πως με την μη έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής τσουχτερών προστίμων. Άλλωστε, πλέον, το σύστημα Εργάνη δίνει στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2023, διαπιστώθηκαν παραβάσεις στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά την δήλωση του πραγματικού χρόνου εργασίας, στο 50,34% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ στην παρούσα φάση η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται στις παρακάτω επτά κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Το σύνολο των τραπεζών της χώρας (με κύριο ΚΑΔ 6419), από 01.07.2022.

2. Τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (με κύριο ΚΑΔ 4711) από 01.07.2022.

3. Τις εταιρείες φύλαξης (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*)], από 16.02.2023.

4. Τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (με κύριο ΚΑΔ 651*), από 16.02.2023.

5. Τις ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη Hellenic Train και την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22.03.2023,

6. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας (με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του 19) από 01.01.2024.

7. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με κύριο ΚΑΔ 47) από 01.01.2024.

Όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS είναι ένας από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω επτά κατηγορίες, οι επιχειρήσεις – εργοδότες εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις που, με βάση την υπ’αρίθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α., εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας από 01.01.2024 (βλέπε σημεία 6 και 7 ανωτέρω),επισημαίνεται ότι το μητρώο των υπόχρεων ενημερώθηκε με επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΥΑ, είχαν κύριο ΚΑΔ στο TAXIS με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως 33 (πλην του 19) καθώς και το 47.

Συνεπώς, από την 01.01.2024, εντάσσονται σε καθημερινή βάση στο μητρώο των υπόχρεων οι επιχειρήσεις με νέο κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους προαναφερθέντες (βλέπε σημ. 1 έως 7), ενώ δεν υφίσταται διαδικασία απένταξης για λόγους αλλαγής ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω ΥΑ, εμφαίνονταν υπόχρεες ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται διαδικασία προαιρετικής ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας για επιχειρήσεις που στην παρούσα φάση εφαρμογής δεν είναι υπόχρεες.

Παράλληλα στον ενιαίο οδηγό με τις αναλυτικές οδηγίες που εκδόθηκε από το σύστημα Εργάνη προς τα λογιστήρια, με αφορμή και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καταγράφονται οι εξής προθεσμίες:

Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης: Υποβάλλεται είτε στην τρέχουσα ημερομηνία είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Δημοφιλέστερα

To Top