Οικονομία

Νόμιμα ακίνητα στον αιγιαλό: Πως θα τα σώσετε από κατεδαφίσεις – Τι προβλέπει εγκύκλιος από το ΥΠΟΙΚ

Την δυνατότητα να κατακυρώσουν και να προστατέψουν τα νόμιμα ακίνητα που βρίσκονται πάνω στην ζώνη του αιγιαλού δίνει η κυβέρνηση λίγο πριν ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις.

Εγκύκλιος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη που περιγράφει την διαδικασία που θωρακίζει περιουσίες από κατεδαφίσεις ή από διοικητικές αποβολές, καθώς επίσης και από εκκρεμείς αντιδικίες με το Δημόσιο. Όμως δεν καταργούν τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε με σκοπό να διευκρινιστεί τι ισχύει μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τον αιγιαλό. Ερμηνεύει τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νέου νόμου 5092/2024, σύμφωνα με την οποία: «Ο καθορισμός ή επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί δυνάμει συμβολαιογραφικού εγγράφου ή άλλου δημόσιου εγγράφου που συντάχθηκε σε χρόνο προγενέστερο του καθορισμού…».

Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο Χατζηδάκη:

1) Η διαδικασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων ιδιωτών ισχύει για όλες τις περιπτώσεις καθορισμού ή επανακαθορισμού παλαιού αιγιαλού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την ισχύ προγενέστερων διατάξεων ακόμη και πριν από την ισχύ του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65), καθώς και τις περιπτώσεις καθορισμού ή επανακαθορισμού που θα λάβουν χώρα εφεξής κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 5092/2024.

2) Οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων είναι, βασικά, δύο:

  • α) Τα εμπράγματα δικαιώματα επί του παλαιού αιγιαλού πρέπει να έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Ως δημόσιο έγγραφο νοείται κάθε νόμιμος τίτλος που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου.
  • β) Ο χρόνος κτήσης ή αναγνώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων απαιτείται να είναι προγενέστερος του αρχικού καθορισμού ή του καθορισμού που θα γίνει για πρώτη φορά σύμφωνα με το ν. 5092/2024.

3) Διοικητικά μέτρα που εκδόθηκαν σε συνέχεια του αρχικού καθορισμού του παλαιού αιγιαλού και είναι σε ισχύ καταργούνται, εκτός από τις περιπτώσεις βεβαιωθέντων προστίμων. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες μπορεί να γλιτώνουν τις κατεδαφίσεις και τις αποβολές όχι όμως και τυχόν πρόστιμα που τούς έχουν επιβληθεί.

4) Κάθε ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει το δικαίωμά του θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και να υποβάλει αίτηση για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νέου νόμου για τον αιγιαλό.

5) Για την απόδειξη του εμπράγματος δικαιώματος πρέπει να προσκομίζονται δημόσια έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη του δικαιώματος.

6) Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα προσκομισθέντα έγγραφα και διαπιστώσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 5092/2024 οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτων, προκειμένου οι εγγεγραμμένοι στα βιβλία καταγραφής δημοσίων κτημάτων παλαιοί αιγιαλοί να διαγραφούν, εφόσον αποδειχθούν εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών. Κατά συνέπεια, για τις ανωτέρω περιπτώσεις το Δημόσιο θα πρέπει να απέχει από την άσκηση αγωγών ενώ για τις ασκηθείσες αγωγές οι εκκρεμείς δίκες θα καταργηθούν. Σημειώνεται ότι για την απόδειξη του εμπράγματος δικαιώματος προσκομίζονται δημόσια έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη του δικαιώματος.

Αυστηρότερο καθεστώς για τον αιγιαλό

Δημοφιλέστερα

To Top