Οικονομία

Ανακαινίζω – Ενοικιάζω: Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή επιδότησης

Στις 12.500 ανέρχονται οι κενές οικίες και διαμερίσματα ιδιωτών που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην αγορά ακινήτων, μετά την ανακαίνιση ή την επισκευή τους μέσα από το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω».

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση του προγράμματος έως 4.000 ευρώ για δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται υλικά και εργασίες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής για ένα ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

β) το ακίνητο είναι κατοικία (διαμέρισμα ή μονοκατοικία), έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή: εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης),

γ) διαθέτει ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και

ε) δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. Προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τα τελευταία 5 έτη και δεν έχω ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό μου.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση, πατώντας εδώ.

Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή επιδότησης

Με την οριστική υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, υπάρχουν τρεις δυνατότητες:

-Η αίτησή σας εγκρίνεται, καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αυτόματα και αμέσως εγκριτική απόφαση.

Δημοφιλέστερα

To Top